Tầm nhìn

Luôn dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối sản phẩm in ký mã hiệu và các chủng loại thiết bị đóng gói từ sơ cấp đến thứ cấp trong các lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam

 

Sứ mệnh

Đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm và thiết bị liên quan của khách hàng trong khả năng phục vụ tốt nhất. Tuân thủ quy trình tư vấn bán hàng có trách nhiệm và cung cấp dịch vụ sau bán hàng chuẩn mực

 

Giá trị cốt lõi

“Phân phối sản phẩm và thiết bị chính hãng đạt chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo tối ưu hiệu năng sử dụng, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và xã hội.”

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hợp tác phát triển mang lại giá trị nền tảng bền vững

Tôn trọng

Tôn trọng khách hàng – đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng

Trách nhiệm

Trách nhiệm tới cùng với tất cả sản phẩm và dịch vụ do V.M.S cung cấp

 

Tuân thủ

Tuân thủ Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty

Sẻ chia

Sẻ chia công bằng giá trị, lợi ích cho khách hàng và xã hội

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"
Liên hệ ngay