• Linx TT10

  Đầu in: 110mm, 300 dpi, 12 dots/mm, Độ dài ruy băng: 55mm - 110mm,...

  Linx TT10

  Đầu in: 110mm, 300 dpi, 12 dots/mm, Độ dài ruy băng: 55mm - 110mm, Độ dài tối đa ruy băng: 700m, Tốc

 • Linx TT5

  Đầu in: 55mm, 300 dpi, 12 dots/mm, Độ dài ruy băng: 20mm - 55mm, ...

  Linx TT5

  Đầu in: 55mm, 300 dpi, 12 dots/mm, Độ dài ruy băng: 20mm - 55mm, Độ dài tối đa ruy băng: 1200m, Tốc độ in

 • Linx TT3

  Đầu in: 35mm, 300 dpi, 12 dots/mm, Độ dài ruy băng: 22mm - 33mm,...

  Linx TT3

  Đầu in: 35mm, 300 dpi, 12 dots/mm, Độ dài ruy băng: 22mm - 33mm, Độ dài tối đa ruy băng: 600m, Tốc

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"
Liên hệ ngay