• Máy in nhãn Cab A2+

  Độ phân giải maximum là 600 (dpi). Tốc độ in cao nhất 150 mm/s...

  Máy in nhãn Cab A2+

  Độ phân giải maximum là 600 (dpi). Tốc độ in cao nhất 150 mm/s

 • Máy in nhãn Cab A6+

  Độ phân giải maximum là 300 (dpi). Tốc độ tối đa lên đên 200 (mm/s)...

  Máy in nhãn Cab A6+

  Độ phân giải maximum là 300 (dpi). Tốc độ tối đa lên đên 200 (mm/s)

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"
Liên hệ ngay