• Linx CSL 60

  Tốc độ dây chuyền: lên đến 2100 ký tự/ s; 70,000 lon/giờ; 900m/min Chiều cao in...

  Linx CSL 60

  Tốc độ dây chuyền: lên đến 2100 ký tự/ s; 70,000 lon/giờ; 900m/min Chiều cao in tối đa:  601mm Phạm vi in: 440 mm x 601 mm

 • Linx CSL10-30

  Tốc độ chuyền: đến 900m/min, Tốc độ khắc: lên đến 2000 ký tự/s, Phạm...

  Linx CSL10-30

  Tốc độ chuyền: đến 900m/min, Tốc độ khắc: lên đến 2000 ký tự/s, Phạm vi khắc: 440mm x 601mm, Khoảng cách khắc: 67mm

 • Linx SL501

  Số ký tự tối đa trên giây: 2000, Tốc độ in tối đa: 740m/ phút,...

  Linx SL501

  Số ký tự tối đa trên giây: 2000, Tốc độ in tối đa: 740m/ phút, Kích cỡ vết in tối đa: 0.4mm, Phạm vi

 • Linx SL302

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in:...

  Linx SL302

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in:

 • Linx SL102

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết...

  Linx SL102

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in:

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"