MÁY IN NGÀY SẢN XUẤT, HẠN SỬ DỤNG LINX 8910 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Q&T VIỆT NAM

 

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Q&T Việt Nam
V.M.S cung cấp:   Máy in ngày sản xuất, hạn sử dụng Linx 8910
Địa chỉ: Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Năm cung cấp:   2018

VMSCO.VN – Máy in ngày sản xuất, hạn sử dụng Linx 8910 tại Công ty CP SX & TM Q&T Việt Nam
(https://vmsco.vn/vi/may-in-ngay-san-xuat-han-su-dung-linx-8910-tai-cong-ty-co-phan-san-xuat-va-thuong-mai-qt-viet-nam.html)

CASE STUDY HỮU ÍCH: