MÁY DÒ TẠP CHẤT CHO CÀ PHÊ – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên – NM Cà Phê Sài Gòn
V.M.S cung cấp:   Máy dò tạp chất SQUARE SX4074W
Địa chỉ: Lô A, Đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, TX Bến Cát
Năm cung cấp:   2016

VMSCO.VN – Máy dò tạp chất cho cà phê – Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyên
(https://vmsco.vn/vi/may-do-tap-chat-cho-ca-phe-cong-ty-co-phan-tap-doan-trung-nguyen.html)

CASE STUDY HỮU ÍCH: