MÁY DÁN NHÃN TRÒN LÊN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP – CÔNG TY TNHH DENIS G.M

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   CÔNG TY TNHH DENIS G.M
V.M.S cung cấp:   Máy dán nhãn Wrap Around
Địa chỉ: Lô 17-4, Đường số 2B, KCN Quốc tế Protrade, An Tây, Bến Cát, Bình Dương
Năm cung cấp:    2020

VMSCO.VN – Máy dán nhãn tròn lên thực phẩm đóng hộp – Công ty TNHH DENIS G.M
http://vmsco.vn/vi/may-dan-nhan-tron-len-thuc-pham-dong-hop-cong-ty-tnhh-denis-g-m.html

CASE STUDY HỮU ÍCH: