CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI

CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI Công bằng thương mại dựa trên cơ sở được người sản xuất trả công xứng đáng. Người mua cam...

MÁY DÁN NHÃN CHAI TRÒN

Máy dán nhãn chai tròn tự động là thiết bị được sử dụng rộng rãi trong dược phẩm, bánh kẹo,đồ uống, chế biến...

Thực hành nông nghiệp tốt

THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT

THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) GAP LÀ GÌ? Theo tài liệu của FAO 2003 – GAP là “các nguyên tắc thực hành...