2013

Năm 2013 tham gia sâu rộng vào thị trường máy đóng gói với thương hiệu VIKING MASEK cho các dòng máy đóng gói đứng (Primary packaging) nhiều làn Sachet, Stick và các dạng túi Pillow khác nhau và nhanh chóng đạt doanh thu gần 1 triệu EURO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.