2015

Năm 2015 Bên cạnh duy trì tham gia TRIỂN LÃM PROPAK 2015 hàng năm về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì, 2015 là năm đầu tiên đánh dấu sự tham gia của V.M.S tại TRIỂN LÃM QUỐC TẾ FOODEXPO VIET NAM 2015 nhằm giới thiệu các dòng thiết bị ứng dụng chuyên ngành công nghiệp thực phẩm, nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.