2012

Năm 2012 Mục tiêu chuẩn hóa nguồn nhân lực để phục vụ sự tăng trưởng và phát triển của công ty và nâng cao trách nhiệm và kỹ năng làm việc, V.M.S đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá chỉ tiêu và hiệu quả công việc KPIKey Performance Indicator.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.