2011

Năm 2011 Đưa vào sử dụng phầm mềm quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Bộ phận Helpdesk được hình thành để quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Tất cả các yêu cầu lắp đặt, sửa chữa bảo trì được phát hành dạng ticket trên hệ thống CRM, Helpdesk sẽ phải theo sát tiến trình giải quyết và xử lý sự cố cho đến khi hoàn thành và kiếm tra chéo với khách hàng để xác nhận việc xử lý khắc phục sự cố của kỹ thuật V.M.S đã hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.