2008

Năm 2008 nắm bắt việc chuyển giao công nghệ in Laser từ Linx Printing techologies Anh Quốc và làm chủ hoàn toàn công nghệ in date Laser tốc độ siêu cao. Triển khai bán hàng, cung cấp lắp đặt thành công máy laser tốc độ siêu cao cho các nhà máy sản xuất bia hàng đầu tại Việt Nam đồng thời triển khai mở rộng thị trường cho công nghệ in date laser với các dòng laser công xuất thấp hơn như 30W, 10W.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.