• Linx SL302

  Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm -...

  Linx SL302

  Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in: Từ 29x36 mm -

 • Linx SL102

  Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm...

  Linx SL102

  Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in: Từ 29x36 mm -

"VMS - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"