• Linx SL302

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in:...

  Linx SL302

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in:

 • Linx SL102

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết...

  Linx SL102

  SP ĐÃ NGỪNG KINH DOANH Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in:

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"
Liên hệ ngay