• Linx SL501

  Số ký tự tối đa trên giây: 2000, Tốc độ in tối đa: 740m/ phút,...

  Linx SL501

  Số ký tự tối đa trên giây: 2000, Tốc độ in tối đa: 740m/ phút, Kích cỡ vết in tối đa: 0.4mm, Phạm vi

 • Linx SL302

  Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm -...

  Linx SL302

  Tốc độ dây chuyền: Hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in: Từ 29x36 mm -

 • Linx SL102

  Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm...

  Linx SL102

  Tốc độ dây chuyền hơn 100m/ phút, Kích cỡ vết in: Từ 0.09 mm - 1.12 mm, Phạm vi in: Từ 29x36 mm -

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"