TẤT TẦN TẬT VỀ MÁY IN DATE CODE

Theo nghị định số 43/2017/NĐ-CP, thông tin về ngày sản xuất – hạn sử dụng, thông số sản phẩm,… là những nội  dung bắt buộc...