MÁY DÒ XƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TRUNG SƠN

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên
V.M.S cung cấp:   Máy X-ray SXV2275Z1W
Địa chỉ:   Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Năm cung cấp:   2019

VMSCO.VN – Máy dò xương tại Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn
(http://vmsco.vn/vi/may-do-xuong-cong-ty-co-phan-thuc-pham-xuat-khau-trung-son-hung-yen.html)

CASE STUDY HỮU ÍCH: