MÁY DÒ KIM LOẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM – THỪA THIÊN HUẾ

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Thừa Thiên Huế
V.M.S cung cấp:   Máy dò kim loại SD3 4512WH
Địa chỉ:   Khu Công Nghiệp Phong Điền, Thị Trấn Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Năm cung cấp:   2019

VMSCO.VN – Máy dò kim loại tại Công ty cổ phần chăn nuôi C.P – Thừa Thiên Huế
(http://vmsco.vn/vi/may-do-xuong-cong-ty-co-phan-thuc-pham-xuat-khau-trung-son-hung-yen.html)

CASE STUDY HỮU ÍCH: