MÁY DÒ DỊ VẬT CHO ĐIỀU – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG THIÊN

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Thiên
V.M.S cung cấp:   Máy dò tạp chất SX2554W
Địa chỉ:   Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước, Việt Nam
Năm cung cấp:   2019

VMSCO.VN – Máy dò dị vật cho điều tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hoàng Thiên
(http://vmsco.vn/vi/may-do-di-vat-cho-dieu-cong-ty-tnhh-thuong-mai-san-xuat-hoang-thien.html)

CASE STUDY HỮU ÍCH: